Menighetsråd


På denne siden finner du en oversikt over menighetenes og kirkekomiteenes medlemmer samt saker som skal eller har blitt tatt opp i menighetsrådet.

Se menighetsrådets medlemmer

 

Se kirkekomiteens medlemmer

 

Trykk på en av de følgene lenkene for å komme til mer informasjon.