Menighetens Misjonsprosjekt


Med NMS i Etiopia.

Vi støtter et prosjekt i Etiopia for Det Norske Misjonsselskap.

Vi samler inn penger og får informasjon om arbeidet i Etiopia.

Har kirkeoffer, personlige gaver og skal støtte dette arbeidet tre år fremover.

 

Tilbake
Del