Friluftsgudstjeneste på Fader vår berget.


Søndag 21. juli kl. 12.00 ved Hvamb setra.

Med sokneprest Ingunn Torsrud, organist og grunneier Pål Håkon Garås Hvamb.

Felles avreise fra Svene kirke kl. 11.00. 

Ta med mat og drikke, godt fotøy, 

Tilbake
Del