St. Hans feiring på Karens plass ved Vatnebrynvannet.


Friluftsgudstjeneste kl. 17.00 med sokneprest Ingunn Torsrud og organist Pål Håkon Garås Hvamb.

Kirkens Givertjeneste sørger for varme på grillen, Natursti og hyggelig samvær. Offer til Kirkens Givertjeneste.

Ta med mat og drikke, stoler og det du ønsker.

Tilbake
Del